• Huy Hoàng Minh thông báo lịch nghỉ lễ Giải Phóng Miền Nam 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5